Servicii

Saratoga oferă o gamă largă de servicii în domeniul IT și conex, menționăm aici:
  • Consultanţă tehnică şi comercială
  • Furnizare de echipamente IT (comerț business-to-business)
  • Execuție lucrări de anvergură (cablări structurate, curenți slabi, automatizări)
  • Instruire a personalului de exploatare
  • Service în perioada de garanţie, postgaranţie
  • Mentenanță sisteme de detecţie şi semnalizare a incendiilor
  • Audit infrastructură IT
  • Testare și certificare rețele de calculatoare
  • Mentenanţă rețele de calculatoare