Control acces

Control acces

Saratoga este societate autorizată de IGP să ofere proiectare, instalare, punere în funcțiune și revizii periodice pentru sisteme de securitate.

Sisteme de control acces

Pentru oprirea accesului neautorizate în perimetre sensibile sau pentru evidențierea persoanelor ce accesează anumite spații se utilizează sisteme de control acces. Oferim sistem complete, cu control doar pentru o ușă sau cu posibilitate de legare in sistem pentru controlul unui număr de zeci chiar sute de uși, situate fizic oriunde.

Iar pentru un management eficient al fluxului de persoane sau vehicule, asigurăm instalarea de turnicheți, porți batante și bariere rutiere.

Unul dintre mărcile instalate este KABA. Aici găsiți câteva soluții:

KABA B-Net 91 04

KABA B-Net 92 90

KABA B-web 93 00

O imagine de ansamblu a soluțiilor o găsiți aici. Inteligent Acces.pdf